Dosen

Lalu Ahmad Ramadani., M.E

Nama Lalu Ahmad Ramadani., M.E
Email Address laluahmadramadani@uinmataram.ac.id
NIP 199203232019031010
NIDN 202303920
Jabatan Fungsional Lektor
Pendidikan S1 UIN Mataram
Pendidikan S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Kompetensi Keuangan dan Perbankan Syariah

Address

Jln. Gajah Mada No.100 Mataram, NTB

Follow

Phone

(0370) 621-298

Email

Copyright © 2023 Febi UIN MATARAM All Rights Reserved | Designed by Wahyu Ramadhan